خجالت کشیدن ممنوع - کتابی فوق العاده برای متاهل ها

خجالت کشیدن ممنوع  - کتابی فوق العاده برای متاهل ها    خجالت کشیدن ممنوع! علایم اعتیاد به رابطه جنسی به قرار زیر است :۱ -روسپ گٌری و اٌ استفاده از آن۲ -خود ارضایی  وسواسی و مفرط۳ -آزار جنسی و تجاوز جنسی د گٌران۴ -دارا بودن شر کٌ جنسی متعدد بدون تعهد۵ -اقدام به برقراری روابط جنسی مخاطره آم زٌ۶ -کاهش معنو تٌ و نقض مداوم س سٌتم ارزشی فرد7 -استفاده مداوم از تصاو رٌ، مجلات و ف لٌمهای جنسی۸ -تلاش بی وقفه و بی ثمر در محدود کردن افکار م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

منبع : گل دانلود |خجالت کشیدن ممنوع - کتابی فوق العاده برای متاهل ها
برچسب ها : ممنوع ,کشیدن ,کشیدن ممنوع ,برای متاهل ,العاده برای ,ممنوع کتابی ,خجالت کشیدن ,کشیدن ممنوع کتابی ,خجالت کشیدن ممنوع